Herhalingscursus VCA Basisveiligheid 

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA is 10 jaar. In de VCA-checklist is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor al het operationele personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen.

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren.

De herhalingscursus VCA Basisveiligheid geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het operationele personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun vakkennis.
De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.

Doelstelling
Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in hoogrisico sectoren. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid.

Programma
De volgende verplichte onderwerpen worden behandeld:

 • Veiligheidswetgeving.
 • Gevaren, risico’s en preventie.
 • Veiligheidsgedrag.
 • Taken, rechten, plichten en overleg.
 • Procedures, instructies en signalering.
 • Voorbereiden op noodsituaties.
 • Gevaarlijke stoffen.
 • Brand en explosie.
 • Arbeidsmiddelen.
 • Ergonomische werkplek.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.

Examen en Certificaat
Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 10 jaar.  

Code 95 CCV
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun "code 95" op het rijbewijs te behouden. Onze VCA cursus is door CCV erkend in het kader van "code 95". Meldt u dat bij de inschrijving. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Deelnemers
De herhalingscursus VCA basisveiligheid is bestemd voor operationele medewerkers die eerder de cursus VCA Basisveiligheid hebben gevolgd.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze VCA-cursus desgewenst ook voor groepen. Deze wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 210,- voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 30,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten en exclusief € 75,- examengeld. Indien de plaatsen en/of data niet schikken, neemt u dan even contact met ons op. Wij werken samen met partners; er zijn derhalve nog meer data beschikbaar.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecetariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.

Verwante cursus
MKB Cursus & Training verzorgt ook: