Omgaan met agressief gedrag voor medewerkers woningcorporaties

Sommige huurders zijn of doen ontevreden over de geleverde service. Anderen kunnen hun betalingsachterstanden niet meer overzien. Onrust of onvrede kan omslaan in agressief gedrag. Belangrijk is (dreigende) agressie te herkennen en te de-escaleren. Voor het geval agressief gedrag echt omslaat is het belangrijk te weten hoe de kansen maximaal te maken om er "zonder kleerscheuren" af te komen. U oefent in levensechte situaties met behulp van een acteur.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de verschillende vormen van agressief gedrag. U leert dit gedrag tijdig te herkennen en hoe u door te de-escaleren voorkomt dat dit uit de hand gaat lopen. Na deze training voelt u zich veiliger omdat u meer grip heeft op "bedreigende" situaties.

Programma
De training Omgaan met agressief gedrag is erg actief. U oefent een aantal belangrijke vaardigheden in reële situaties met een professionele acteur om te leren voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Daarbij worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Ervaringen met lastige mensen en agressie.
  • Agressie via mail, telefoon en in face-to-face contacten.
  • Interventies bij lastige en agressieve klanten.
  • Uitleg frustratie en instrumentele agressie.
  • Professionele houding bij agressie. 
  • De-escalerende interventies en technieken.
  • Waarborgen eigen veiligheid en die van collega's. 
  • Individuele oefeningen.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor medewerkers van woningcorporaties die geconfronteerd (kunnen) worden met agressief gedrag en/of geweldescalaties.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De prijs per deelnemer is € 395,-. Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 19,75 arrangementskosten.

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt deze training ook bedrijfsintern en voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het best schikt.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90.


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen