Omgaan met agressief gedrag in de apotheek

Sommige patiënten moeten in de apotheek vernemen dat het medicijn dat zij gebruiken niet leverbaar is.

Onrust of onvrede kan bij een bezoeker in de apotheek omslaan in agressief gedrag. Belangrijk is (dreigende) agressie te herkennen en te de-escaleren. Voor het geval agressief gedrag echt omslaat is het belangrijk te weten hoe de kansen maximaal te maken om er "zonder kleerscheuren" af te komen. Met praktische oefeningen leert u uw invloedssfeer aan te wenden om agressief gedrag te stoppen of te de-escaleren.

Doelstelling
U krijgt inzicht in de verschillende vormen van agressief gedrag. U leert dit gedrag tijdig te herkennen en hoe u door te de-escaleren voorkomt dat dit uit de hand gaat lopen. Na deze training voelt u zich veiliger omdat u meer grip heeft op "bedreigende" situaties.

Programma
De training Omgaan met agressie in de apotheek is erg actief. U oefent een aantal belangrijke vaardigheden in reële situaties met een professionele acteur om te leren voorkomen dat een situatie uit de hand loopt. Daarbij worden de onderstaande onderwerpen behandeld:

  • Ervaringen met lastige mensen en agressie.
  • Agressie aan de balie van de apotheek of via de telefoon.
  • Interventies bij lastige en agressieve klanten/patiënten.
  • Inzicht in soorten agressie.
  • Inzicht in eigen emoties bij agressie van anderen; professionele houding bij agressie.
  • De-escalerende interventies en technieken.
  • Waarborgen eigen veiligheid en die van collega's.
  • Praktisch toepasbare maatwerkoefeningen.
  • Samenwerkingsafspraken bij geweld/agressie.

Deelnemers
Deze training is bestemd voor medewerkers van apotheken die geconfronteerd (kunnen) worden met agressief gedrag en/of geweldescalaties.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit twee aaneengesloten dagdelen. De prijs per deelnemer is € 395,-. Dit bedrag is exclusief BTW en een bijdrage van € 19,75 arrangementskosten.

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt deze training ook bedrijfsintern en voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en plaats die u het best schikt.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact met ons opnemen: telefoon (015) 219 13 90.


Deze cursus wordt binnenkort weer gepland,
voor meer informatie kunt u bellen naar
(015) 219 13 90

Klik hier voor de overige cursussen