Personeelsgesprekken

Eigentijds personeelsmanagement vraagt om effectieve functionerings- en beoordelingsgesprekken. Maar hoe voert u die? Kunt u zakelijk zijn, zonder de menselijkheid uit het oog te verliezen? Vindt u het gemakkelijk om kritisch opbouwend te zijn? Bent u in staat het functioneren en de samenwerking op een motiverende manier te bespreken? Deze training verbetert uw communicatievaardigheden.

Doelstelling
Na de training bent u in staat:

  • De juiste aanpak te hanteren voor al uw personeelsgesprekken, zoals functionerings- en beoordelingsgesprekken.
  • Het wat, waarom en hoe van deze gesprekken aan uw medewerkers uit te leggen.
  • Gespreksvaardigheden toe te passen waarmee het mogelijk is met tact en (meer) zekerheid deze gesprekken te voeren.

Programma
De training Personeelsgesprekken behandelt de volgende onderwerpen in een tweedaagse opzet, waarbij uw praktijksituatie centraal staat: 

  • Communicatie; het effectief en efficiënt vragen en luisteren.
  • Theorie en praktijk van gesprekken met medewerkers, zoals motivatiegesprek, probleemoplossend gesprek, correctiegesprek, disciplinaire maatregelen en slechtnieuwsgesprek.
  • Functioneringsgesprek.
  • Beoordelingsgesprek.
  • Werkoverleg. 

Deelnemers 
De training is bestemd voor ondernemers of leidinggevenden, die de communicatie en afstemming met medewerkers over het functioneren willen verbeteren, en daarbij gebruik willen maken van beoordelingssystemen en functioneringsgesprekken. 

Trainingsgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de training Personeelsgesprekken desgewenst ook voor groepen. De training wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Eventueel kan de training ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De training bestaat uit 4 dagdelen. De prijs per deelnemer is € 645,- voor leden van MKB-Nederland en € 695,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 per dag arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze training, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus & Training: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.


Onze functioneringsgesprekken verliepen stroef. Ze eindigden vaak met het gevoel dat we niets waren opgeschoten. Tijdens de training waaraan mijn collega en ik deelnamen, bleek dat we veel meer betrokkenheid konden creëren. Vertel een medewerker maar wat constant verzuim voor jou als leidinggevende betekent. Laat hem of haar zelf oplossingen aandragen. De concrete handvatten die we kregen aangereikt werken écht.

Kindcentrum Pino, Almere
Wilma Schiffers, leidinggevende