VCA-VOL: Veiligheid voor leidinggevenden

Begin jaren 90 stelden bedrijven vast dat ernstige ongevallen hoofdzakelijk werden veroorzaakt door (medewerkers van) (onder-)aannemers. Ongevallen die vaak ernstige gevolgen hadden zoals letsel, verlet, imagoschade en andere schade. Deze ongevallen werden veelal veroorzaakt door onwetendheid van het personeel. Daarom wilde men uniforme duidelijkheid bieden op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Besloten werd om één standaard in te voeren voor bedrijven, die werk mochten uitvoeren binnen de petrochemie. Deze standaard staat sindsdien bekend als VCA.

Zowel werkgever als werknemer dient zich te houden aan de bepalingen van de Arbo-wet. De VCA kan een effectief hulpmiddel zijn om aan de vereisten uit deze wet te kunnen voldoen. Kiezen voor VCA-certificering is ook kiezen voor een gestructureerd Arbo- en veiligheidsbeleid, wat mede de continuïteit van het bedrijf waarborgt.

Doelstelling
Het goed organiseren en beheersen van het veiligheidsproces in het bedrijf, om de uiteindelijke veiligheid op het werk te bevorderen. Het doel van VCA-VOL is te leren hoe veiligheidselementen in het dagelijkse werk kunnen worden ingepast en hoe dit aan medewerkers kan worden overgedragen.

Programma
In de VCA cursus voor leidinggevenden komt het volgende aan de orde:

  • Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving.
  • Ontstaan van ongeval.
  • Bevorderen veilig werken.
  • Motivatietechnieken om veilig werken te bevorderen.
  • Opstellen en invoeren van veiligheidsprocedures.
  • Taak-risico-analyse.
  • Bedrijfsnoodplan.
  • Gevarenbronnen.
  • Toxicologie.
  • Ergonomie.

Examen en Certificaat
De cursus wordt ondersteund met een digitale presentatie, inclusief een korte educatieve film. Tevens wordt geoefend met vragen uit proefexamens. De cursus wordt afgesloten met het afleggen van een examen. Bij goed gevolg ontvangt u het Certificaat VCA-VOL. Dit certificaat blijft 10 jaar geldig.

Voorafgaand aan de cursus ontvangt u het cursusboek. U dient dit boek goed door te lezen en het proefexamen te maken.

Code 95 CCV
Chauffeurs die beroepsmatig een auto besturen, moeten elke 5 jaar 35 scholingsuren volgen (waarvan minimaal 7 uren praktijk) om hun "code 95" op het rijbewijs te behouden. Onze VCA cursus is door CCV erkend in het kader van "code 95". Meldt u dat dan nog wel even bij de inschrijving. Wij moeten u tijdig aanmelden bij het CBR. (Kosten bedragen € 30,- per dag.)

Deelnemers
De cursus VCA-VOL is bestemd voor leidinggevenden in bedrijven die werkzaam zijn in of toeleverancier zijn van sectoren met een verhoogd veiligheidsrisico.

Cursusgroepen
Wij verzorgen deze VCA cursus desgewenst ook voor groepen. Deze wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Het programma kan worden afgestemd op de specifieke situatie en de risico’s in een bepaalde branche.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 2 dagdelen; aan het einde van de dag volgt het examen. De prijs per deelnemer is € 210,- voor leden van MKB-Nederland en € 225,- voor niet-leden. Deze bedragen zijn exclusief BTW, exclusief een bijdrage van € 35,- voor cursusmaterialen en € 19,75 arrangementskosten en exclusief € 75,- examengeld. Indien de plaatsen en/of data niet schikken, neemt u dan even contact met ons op. Wij werken samen met partners; er zijn derhalve nog meer data beschikbaar.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze VCA cursus, dan kunt u contact opnemen met het cursussecretariaat van MKB Cursus &Training: telefoon (015) 219 13 90.

Verwante cursus
MKB Cursus & Training verzorgt ook de


Data 'VCA-VOL cursus: veiligheid voor leidinggevenden'