Wet Werk en Zekerheid:

Hoe toe te passen in de praktijk?

 
De Wet Werk en Zekerheid heeft op veel fronten impact op de wijze waarop werkgevers de arbeidsverhouding met hun werknemers moeten inrichten om steeds in regie te blijven en ondernemerschap centraal te houden. Het ontslagrecht is sinds 1 juli 2015 door de Wet Werk en Zekerheid ingrijpend gewijzigd. Een belangrijk gevolg hiervan is dat het ontslaan van een werknemer aanzienlijk moeilijker is geworden, vooral wanneer het gaat om disfunctioneren. Voor 1 juli 2015 kon een werkgever via de kantonrechter een dienstverband, ondanks onvoldoende of geen dossieropbouw, beëindigen op basis van verstoorde arbeidsverhouding. Weliswaar was de vergoeding vaak aan de hoge kant, maar dat gaf wel een escape. Dat kan niet meer!

De bewustwording om bij werving en selectie bewustere andere keuzes te maken in de aanstelling (soort, duur en inhoud contract of toepassen uitzendformule, voor hoe lang en wat zijn de gevolgen bij overname….) wordt steeds groter. Je wilt aan de voorkant je risico’s goed hebben ingeschat. En vervolgens is het van groot belang dat na de aanstelling op een degelijke wijze (meer dan voorheen aan de orde was) adequate dossieropbouw plaatsvindt, waarin o.a. duidelijke en complete verbetertrajecten zijn opgenomen. Dat vraagt een andere houding in de relatie (werkgever, werknemers), andere gesprekken, bewustere acties en discipline in de opvolging en vastlegging van de afspraken. Anders zijn de gevolgen voor de werkgever/ondernemer vaak zeer confronterend en teleurstellend en gaan er naast hele vervelende gesprekken met de medewerker (wat energie en tijd kost) ook onverwachte kosten mee gepaard. Een zeer ongewenst resultaat is dat bij geen goed dossier de werknemer in dienst blijft! Hoe gaan we dit voor elkaar krijgen? Hoe houden we grip? zijn vragen die spelen bij diverse organisaties in diverse branches.

Doelstelling
Tijdens de cursus krijgt u op een zeer toegankelijke wijze inzicht in de actuele wetgeving. U leert praktijksituaties beoordelen en krijgt handvatten hoe u de juiste stappen kunt zetten. Ook krijgt u tips wanneer u tijdig externe deskundigheid zou kunnen betrekken. Tijdens de cursus schenken we bijzonder aandacht aan het opbouwen van consistente dossiervorming. U krijgt concrete praktische handvatten om als werkgever/leidinggevende grip te houden op de arbeidsrelatie en in regie te blijven bij afwijkende omstandigheden.

De cursus is interactief ingericht, waarbij er ruimte is om casussen te behandelen. Hiervoor is - naast de cursusleider - een ter zake kundige advocaat gedurende de hele cursus aanwezig.

Programma

Dagdeel 1: 
WWZ algemeen (ketenregeling, aanzegtermijn, transitievergoeding; ontslag algemeen)

Dagdeel 2:
Disfunctioneren: do’s en dont’s; dossiermanagement, effectieve gesprekken met werknemers ontslagroutes. Verbetertrajecten; hoe pak je dit aan en wat levert het op.

Dagdeel 3: 
Zieke werknemer: do’s en dont’s; dossiermanagement, effectieve gesprekken met werknemers.

Deelnemers
De cursus is bestemd voor ondernemers, directeuren, leidinggevende en P&O verantwoordelijken die hun kennis van WWZ willen verdiepen en praktische handvatten zoeken om meer regie te houden in de arbeidsrelatie.

Cursusgroepen
MKB Cursus & Training verzorgt de cursus Wet Werk en Zekerheid desgewenst ook voor groepen. De cursus wordt dan uitgevoerd op een tijdstip en een plaats die u het best schikt. Eventueel kan de cursus ook naar uw wensen worden aangepast.

Aantal dagdelen en prijs
De cursus bestaat uit 3 dagdelen. De tweede dag eindigt om 12.30 uur. De prijs per deelnemer is € 795,- voor leden van MKB-Nederland en € 895,- voor niet-leden. Dit bedrag is exclusief BTW, een bijdrage van € 25,- voor cursusmaterialen en € 24,50  arrangementskosten.

Informatie
Heeft u nog vragen over deze cursus, dan kunt u contact met ons opnemen: telefoon (015) 219 13 90 of per mail, klik dan hier.